Ollikainen hirsitalon rakennussarja on CE-merkitty laatutuote

Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 13/1064) ja CE-merkinnän käyttöoikeus. Ollikaisen hirsitalojen vaatimustenmukaisuutta valvoo VTT Expert Services Oy.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus tuotteen suoritustasosta
Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu Euroopan unionin rakennustuoteasetukseen, joka astui voimaan 1.7.2014. CE-merkintä edellyttää sekä tuotteen ominaisuuksien testaamista että valmistajan menettelyjen arviointia niin suunnittelun, testauksen, valmistuksen kuin toteutuksenkin osalta. Tuotteen ominaisuudet määritetään yhdenmukaisin menetelmin, jolloin kuluttaja saa tarkkoja ja luotettavia tietoja tuotteiden vertailun helpottamiseksi.

Lue lisää